Background Image

Språk

ALMINNELIGE VILKÅR FOR BED & BREAKFAST ALINE'S STUE

Bed & Breakfast "Aline's Stue" følger følgende alminnelige vilkår. Disse gjelder fra øyeblikket en reservasjon gjøres, til oppholdet er avsluttet på vårt Bed & Breakfast.

**Generelt**

Alminnelige vilkår gjelder for alle brukere av Bed & Breakfast "Aline's Stue", Flostrandveien 159, 8725 Utskarpen, Norge.

Ved inngåelse av en leiekontrakt gjelder disse alminnelige vilkårene.

På forespørsel blir en kopi av disse alminnelige vilkårene kostnadsfritt gitt til brukerne.

Leietakere må ha en fast bosted eller oppholdssted.

Eieren er ikke ansvarlig for skade, tap eller tyveri av eiendeler til brukerne. Ved tvister påløper alle (juridiske) kostnader brukerne.

Alle risikoer ved et opphold på Bed & Breakfast "Aline's Stue" påhviler brukerne.

Skader og tap av løsøre og fast eiendom tilhørende eieren må umiddelbart meldes og erstattes av brukerne.

Gjester må følge eierens instruksjoner.

Ved brudd på disse alminnelige vilkårene og ved upassende oppførsel kan eieren nekte adgang til Bed & Breakfast "Aline's Stue" og/eller avvise gjester umiddelbart, uten nærmere varsel og uten refusjon av oppholdsutgifter.

Eierens administrasjon er avgjørende ved uenighet med mindre brukerne kan bevise det motsatte.

Gjester på Bed & Breakfast "Aline's Stue" må følge nedenstående husordensregler.

Aline Roeterdink er eieren og forvalteren av Bed & Breakfast "Aline's Stue", heretter referert til som eieren. Eieren kan la seg erstatte.

**Reservasjon og bekreftelse**

For å reservere opphold på Bed & Breakfast "Aline's Stue" påløper ingen ekstra kostnader.

Leiekontrakten kan inngås muntlig, telefonisk, skriftlig og per e-post.

Etter mottak av din reservasjonsforespørsel sender Bed & Breakfast "Aline's Stue" en bekreftelse (hvis det er ledig plass), og reservasjonen er dermed endelig.

Våre reservasjonsbekreftelser henviser til disse alminnelige vilkårene.

**Betaling for privatpersoner**

Oppholdsutgiftene på Bed & Breakfast "Aline's Stue" må betales kontant ved ankomst, med kort eller ved forhåndsbetaling. Det er ikke mulig å betale dette ved slutten av oppholdet.

Eieren kan, i samråd med brukeren, fravike disse vilkårene. Ved reservasjon på 7 dager eller lenger kan eieren be om en forskuddsbetaling på 50% av avtalt leiepris.

Satsene finner du blant annet på vår nettside.

**Betaling for bedrifter**

Oppholdsutgiftene på Bed & Breakfast "Aline's Stue" må betales kontant ved ankomst, eller med kort. Det er mulig å betale med faktura etter avtale. Disse fakturaene må være betalt innen 14 dager.

**5. Avbestilling og ikke møtt opp (ingen avbestilling)**

Hvis du uforutsett ikke kan overholde inngått leiekontrakt, må du melde fra til oss så snart som mulig, slik at vi kan tilby datoen til andre.

Ved avbestilling og ikke møtt opp betaler kontrakts parten en kompensasjon til eieren.

Denne kompensasjonen består av:

- Inntil to uker før leiestart er avbestillingen kostnadsfri.
- Ved avbestilling innen 2 uker før leiestart skal det betales 50% av beløpet som kompensasjon.
- Ved avbestilling innen en uke før leiestart skal det betales 75% av beløpet som kompensasjon.
- Ved avbestilling og ikke møtt opp på dagen selv, skal 100% av beløpet betales.

Beløpet som er angitt i punkt 2, 3 og 4, må overføres til kontoen ........

på vegne av Bed & Breakfast "Aline's Stue". Du vil motta en faktura for dette. Denne må betales innen 14 dager.

Hvis det er betalt et forskudd av kontrakts parten, vil dette bli tilbakebetalt proporsjonalt med det som er nevnt ovenfor av eieren.

**HUSORDENSREGLER**

**Ankomst og avreise**

På ankomstdagen kan du bruke rommet ditt fra kl. 17.00.

På avreisedagen må rommet være ledig kl. 10.00.

Det gis ingen refusjon ved tidlig avreise.

**Frokost**

Frokost serveres etter avtale til kl. 09.30.

**Ditt opphold**

Støy, spesielt mellom kl. 22.00 og kl. 07.00, skal unngås.

Bruk av rommet av andre enn de som er avtalt, er ikke tillatt.

Besøkende kan ikke overnatte på Bed & Breakfast uten tillatelse fra eieren og uten ekstra betaling.

Kjøretøy kan parkeres på eiendommen.

Søppel skal kastes i søppelbøtten.

Tilstedeværelse av mistenkelige personer må umiddelbart meldes til eieren.

Kjæledyr er ikke tillatt på Bed & Breakfast "Aline's Stue".

Røyking er ikke tillatt på Bed & Breakfast "Aline's Stue".

Language mobile

Språk