Background Image

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST ALINE'S STUE.

 

Bed & Breakfast “Aline's Stue” hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B.

 

  1. Algemeen

 

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast “Aline's Stue”, Flostrandveien 159, 8725 Utskarpen, Noorwegen.

 

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

 

Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.

Huurders dienen een vaste woon -of verblijfplaats te hebben.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “Aline's Stue” zijn voor rekening van de gebruikers.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.

De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “Aline's Stue” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

Gasten van Bed & Breakfast “Aline's Stue” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

Aline Roeterdink is de eigenaar en beheerder van Bed & Breakfast “Aline's Stue”, verder aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.

  1. Reservering en bevestiging

 

Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “Aline's Stue” worden geen extra kosten in rekening gebracht.

De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk en per e-mail worden aangegaan.

Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “Aline's Stue” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief.

Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

  1. Betaling particulieren

 

De verblijfskosten in Bed & Breakfast “Aline's Stue” dienen bij aankomst contant, per pin of bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.

De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken. Bij een reservering vanaf 7 dagen en langer, kan de eigenaar een aanbetaling vragen van 50% van de overeengekomen huurprijs.

De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.

 

  1. Betaling zakelijk

 

De verblijfskosten in B&B “Aline's Stue” dienen bij aankomst contant, of per pin  te worden voldaan. In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. Deze facturen dienen wel binnen 14 dagen voldaan te zijn.

5 . Annulering en no show (niet komen zonder annulering)

 

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.

Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.

Deze vergoeding bestaat uit:

  1. Tot twee weken voor ingangsdatum van de huur is de annulering kosteloos.

 

  1. Bij annulering binnen 2 weken voor ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.

 

  1. Bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is 75% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.

 

  1. Bij annulering en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.

 

Het bij punt 2, 3 en 4 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer........

ten name van B&B “Aline's Stue”. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen.

 

Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar.

 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Aankomst en vertrek

 

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 17.00 uur uw verblijf gebruiken.

 

Op de dag van vertrek dient het verblijf om 10.00 uur vrij te zijn.

 

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 

Ontbijt

 

Het ontbijt wordt in overleg  tot 09.30 uur geserveerd.

 

Uw verblijf

 

Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.

 

Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.

 

Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.

 

Voertuigen kunnen geparkeerd worden op het terrein.

 

Afval dient in het vuilnis bakje te worden gedeponeerd.

 

De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.

 

Huisdieren zijn in Bed & Breakfast “Aline's Stue” niet toegestaan.

 

Roken in Bed & Breakfast “Aline's Stue” is niet toegestaan.

Print